Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Konsultacje do budowy obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno

OGŁOSZENIE
 

W nawiązaniu do ogłoszonych przez ZDW w Zielonej Górze konsultacji społecznych dla wstępnej koncepcji dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282” informujemy, że koncepcje obwodnicy w wersji papierowej wyłożone zostaną dla mieszkańców w dniu 7 października 2021 od godz. 9.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a (sala dolna). W pozostałe dni (do 18.10.2021) materiały są do wglądu w Urzędzie Gminy w Bojadłach ul. Sulechowska 35 pok. Nr 1,  w godzinach pracy urzędu.

 
                                                                                  Wójt
                                                                             /-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją