Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Program "Ciepłe mieszkanie"

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa lubuskiego.
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy.
Gminy mogą składać wnioski do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.
Informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie). 
Osoby zainteresowanych otrzymaniem dotacji mogą zgłaszać się pod nr telefonu: 68 3297601, 68 3297611 lub pisząc na adres urzad@bojadla.pl do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 12.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją