Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Zmiana terminu płukania na stacjach uzdatniania wody

O G Ł O S Z E N I E !
Zmiana terminu płukań w Stacjach Uzdatniania Wody
z 15.04.2022 r. (piątek) na 19.04.2022 r. (wtorek).
     
W tym dniu w godzinach:
- 9.00 – 10.00 – w SUW Bojadła (miejscowości Bojadła, Klenica, Kartno, Przewóz, Wirówek)
     - 10.00 – 11.00 – w SUW Pyrnik (miejscowości Młynkowo, Pyrnik)
    nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                         Wójt Gminy
            /-/ Krzysztof Gola

Zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej

Szanowni Państwo,
już 28 marca na terenie województwa lubuskiego rozpocznie się zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej.
 
Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej staje się faktem: 28 marca  ruszają pierwsze przełączenia a do 28 czerwca przejście na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju.
Nowocześniejszy  i korzystniejszy standard DVB-T2/HEVC pozwoli na odbiór większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu.
 
Musisz być przygotowany na zmianę! Jeśli twój telewizor nie odbiera nowego sygnału - kup dekoder lub telewizor wyposażony w technologię DVB-T2/ HEVC.
Sprawdź czy spełniasz wymagania programu  i złóż wniosek o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora wyposażonego w nowy standard odbioru na poczcie lub w internecie.
Więcej informacji znajdziesz na: www.gov.pl/CyfrowaTV lub dzwoniąc pod numer 42 253 54 30

Podziękowanie za zbiórkę darów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bojadła!
 
            Pierwsze dary w ramach pomocy humanitarnej, których zbiórki prowadzone były na terenie naszej gminy od zeszłego tygodnia, przetransportowane zostały do magazynu powiatowego w Sulechowie, a stamtąd z kolei przekazane zostaną do dalszych dyspozycji leżących w kompetencjach Wojewody Lubuskiego. Dokładnie tydzień temu  podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozpoczęliśmy akcję pomocową dla Ukrainy. Jestem w stałym kontakcie ze starostą Powiatu Zielonogórskiego oraz Wojewodą Lubuskim. Jak się okazało – Gmina Bojadła do akcji podeszła z wielką empatią.
            W zbiórkę zaangażowanych było wiele osób z gminnych jednostek organizacyjnych, strażaków, uczniów, za co w imieniu swoim składam serdeczne podziękowania! Dziękuję również Wam – Drodzy Mieszkańcy za nieprawdopodobną reakcję i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Dostarczone przez Was przedmioty, według sukcesywnie aktualizowanej  listy, z pewnością przydadzą się obywatelom Ukrainy. Jesteście niesamowici!
 
            Zbiórka gminna trwa nadal. Miejsca, gdzie mogą Państwo dostarczać rzeczy są to: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach oraz remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klenicy.
            Istotną informacją jest ta, iż na chwilę obecną nie będziemy przyjmować darów w postaci zebranych leków i w związku z tym prosimy o wstrzymanie się z przekazywaniem ich w zbiórkach koordynowanych przez naszą gminę.
                                                           Z podziękowaniami za okazane serca,
 
                                                                           Wójt Gminy Bojadła
                                                                           Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zbiorka na uchodżców

Wznowienie osobistych nieodpłatnych porad prawnych

Dzień dobry,
informuję, że od dnia 7 marca 2022 r. zostaje wznowione osobiste udzielanie porad w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
W załączeniu przesyłam Zarządzenie nr 20.2022 Starosty Zielonogórskiego z dnia 28.02.2022 r.

Załączniki

ZUS Punkt mobilny RKO i 500+

Publiczne konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bojadła w 2022 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2022 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2022 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 25 lutego 2022 r. a zostaną zakończone w dniu 18 marca 2022 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.
 
 
Wójt Gminy Bojadła
   /-/ Krzysztof Gola

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Konkurs plastyczny „WYRAŹ SWOJE SERCE”

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

ogłasza

konkurs plastyczny

WYRAŹ SWOJE SERCE”

regulamin dostępny w zalącznikach

link do karty zgłoszeń https://forms.gle/ozqJvbiPaGPiNVcv8

 

Załączniki

Rozporządzenie Wojewody w sprawie ptasiej grypy

Załączniki

Zmiana zasad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy że z dniem 1 lutego 2022 r. zostaje zawieszone osobiste udzielanie porad w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone wyłącznie za pośrednictwem  środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m109n05p~@~m45n05p~@~m117n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m114n05p~@~m45n05p~@~m98n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m100n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m116n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m117n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m64n05p~@~m45n05p~@~m118n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m53n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m97n05p~@~m45n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m116n05p~@~m45n05p~@~m102n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m45n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m50n05p~@~m122n05p~@~m45n05p~@~m120n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m108n05p~@~m45n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m50n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m113n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m110n05p~@~m45n05p~@~m119n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m121n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m111n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m114n05p~@~m45n05p~@~m118n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m115n05p~@~m45n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m107n05p~@~m45n05p~@~m104n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m105n05p~@~m46n05p~@~m112n05p~@~m108 lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski"
 
Harmonogram dyżurów nie ulega zmianie; Wykonawcy mogą pełnić dyżury poza punktem.
W załączeniu  Zarządzenie nr 5.2022 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26.01.2022 r.

Załączniki