Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i 500+

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+
 
Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
 
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
 
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do wsparcia.
 
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
 
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
 
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
 
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
   

SPOTKANIE INFORMACYJNE ON-LINE

Jubileusz Małżeństw 2021

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy

Odczyt wodomierzy

Zmiana godzin pracy PSZOK

Informacja dotycząca godzin pracy PSZOK w Bojadłach
 
Informuję iż Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający w Gminie Bojadła przy ul. Sulechowskiej 42 będzie nieczynny
w następujących terminach:
- 24.12.2021 – nieczynne
- 31.12.2021  - nieczynne
- 07.01.2022 – nieczynne
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zaprasza do służby

Objazdowe Mikołajki w Gminie Bojadła

4 listopada zapraszamy na Mobilny Punkt Informacyjny

Pasowanie na ucznia

Nadchodzi taki czas w życiu każdego dziecka, kiedy rozpoczyna edukację szkolną.To wielki krok dla jego rozwoju i przyszłości.
14 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach oraz Szkole Podstawowej w Klenicy odbyły się wspaniałe uroczystości – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych na które został zaproszony Wójt Gminy  Krzysztof Gola. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane, pod okiem swoich nauczycielek wierszyki, zaśpiewali piosenki i zatańczyli - zasługując na  podziw i rzęsiste oklaski.
Po prezentacji uczniów nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania wielkim ołówkiem, którego dokonała p. Dyrektor Marta Piotrowska w Bojadłach oraz p. Dyrektor Marcin Cieślik w Klenicy. Uczestniczący w uroczystości p. Wójt Krzysztof  Gola skierował do dzieci słowa uznania oraz życzył im, aby nauka była dla nich wspaniałą przygodą. Pierwszaki otrzymały od Pana Wójta pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Prezenty dla dzieci wręczyli również Rodzice. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pasowanie uczniów 2021