Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Lubuska izba Rolnicza uruchomiła nabór na zimowisko.

Lubuska izba Rolnicza uruchomiła nabór na zimowisko w czasie ferii w 2024r. – w terminie 12-18.02.2024r.
Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2008 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.
Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2024r. po wcześniejszym – telefonicznym bądź osobistym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze, tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej >>> https://lir.agro.pl/?p=40676

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją