Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Pełnomocnictwo do głosowania w Wyborach 7.04.2024

Pełnomocnictwo do głosowania - Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do 29 marca 2024r.

Miejsce złożenia dokumentów UG Bojadła (wejście B) informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem 68 329-76-02

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją