Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Już w niedzielę 11.12. 2022 zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

Ze względu na prognozy pogody, odbędzie się on w całym budynku GOK.

Będzie ciepło, radośnie i świątecznie. Będą artystyczne występy i stoiska z różnościami. Każdy znajdzie miejsce do siedzenia, by podziwiać występy sceniczne i skosztować świątecznych pyszności.
Czekamy na Was by z radością Was ugościć.

Partnerem organizacji imprezy jest Województwo Lubuskie.

 

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Przedłużenie terminu składania wniosków suszowych.

Załączniki

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Ogłoszenie o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Bojadła, dnia 11 października 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
o przyjęciu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła zostało uchwalone uchwałą nr XXXI.203.2022 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 19 września 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła. Dokument wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66 130 Bojadła.

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Projekt #mlodziaktywni

Firma „Akapit” realizuje projekt #mlodziaktywni skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo lubuskie. 
 
Zapraszamy serdecznie na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe:
- operator wózków jezdniowych (widłowych)
- operator koparko-ładowarki
- operator żurawia przenośnego typu HDS
- operator suwnic, wciągnika-wciągarki/żurawia stacjonarnego
- operator podestów ruchomych, zwyżki, podnośniki koszowe
- spawacz
- pracownik biurowy (w tym pakiet office: word, excel)
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- makijażystka / stylistka
 
Jesteś zainteresowany / zainteresowana innym szkoleniem? Zadzwoń i dowiedz się czy istnieje możliwość sfinansowania również Twojego szkolenia.
 
Kurs bezpłatny dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 zamieszkujących woj. lubuskie.
Informacje pod numerem telefonu:
 
tel. kom. 531 477 970; 533 496 716
Biuro Projektu, ul. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary.
 
Szkolenia zakończone bezpłatnym egzaminem państwowym, który jest uznawany przez wszystkich pracodawców.
Liczba miejsc ograniczona!!!

Sprzedaż drzew na pniu

Bojadła 21 września 2022r.
RO.6131.42.2022
 
  OGŁOSZENIE
 
 Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
 
Sprzedaż drzew na pniu”
 
Wycince podlega 6 szt. drzew przydrożnych, z których ilość pozyskanego drewna wynosi 27 m³.
Podana ilość drzew podlega częściowej sprzedaży, tzn. oferta cenowa musi dotyczyć całości przedmiotu niniejszego zadania z danej działki.
Ogłaszający określa cenę minimalną za 1 m³ drewna w wysokości 50 zł brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie do dnia 5 października 2022 r., do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta cenowa na sprzedaż drzew na pniu, zgodnie z ogłoszeniem nr RO.6131.42.2022
z dnia 21.09.2022 r.”
 
Złożona dokumentacja musi zawierać:
załącznik nr 1 – wypełniona oferta na wycinkę drzew na pniu
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego odbędzie się w dniu 05.10.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul Sulechowska 35
Uczestnik zapytania ofertowego, który wygra  przetarg zobowiązany jest do:
– podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.;
- realizacji zadania do dnia 30.11.2022 r.
– zapłaty kwoty nabycia drewna należytego wykonania umowy w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ogłaszającego.
Ogłaszającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Załączniki

Unijny program "Sukcesja w firmach rodzinnych"

Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenie analizy ze wsparciem środków unijnych w ramach programu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”, która przedstawi plan, który należy wdrożyć indywidualnie w Państwa firmie.
- jednoosobowym działalnościom gospodarczym,
- wspólnikom spółek cywilnych, jawnych,
- wspólnikom spółek z o.o. i komandytowych, którzy zamierzają poukładać sprawy sukcesyjne ( testamenty, umowy spółek itp. wejścia/wyjścia wspólnika po jego śmierci itd.)
W ramach realizacji projektu Firma od nas dodatkowo otrzymuje:
  1. Analizę sytuacji bieżącej i potrzeb sukcesyjnych wraz z harmonogramem koniecznych przyszłych działań;
  2. Testamenty;
  3. Pełnomocnictwo/a;
  4. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej – Zarządca Sukcesyjny;
  5. Dla spółek – analiza umowy spółki.
 Całość w jednym miejscu, od początku do końca wdrażamy ustalony i zaakceptowany przez Zleceniodawcę projekt sukcesji.
Operatorem programu jest firma DGA SA z Poznania, wykonawcą projektu jest E-sukcesja Sp. z o.o.
Projekt na stronie jest zaznaczony jako zakończony, ale na woj. Lubuskie pozostały jeszcze środki do wykorzystania, więc jest do wykorzystania kilka pakietów.
 
Odnośnik do strony operatora
https://www.dga.pl/projekty-unijne/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
Odnośnik do strony wykonawcy
https://e-sukcesja.pl/
 
W sprawie szczegółów uprzejmie proszę o kontakt
Lucyna Stasińska
Te. 575 945 905
 

Dożynki Powiatowe w Kijach

27 sierpnia br. w miejscowości Kije odbyły się Dożynki Powiatowe - Gminne. Podczas imprezy można było odwiedzić stoisko promocyjne Naszej Gminy, na którym zaprezentowało się z pysznymi rogalikami sołectwo Susłów oraz Fundacja Pałac Bojadła, serwując specjał z kuchni pałacowej.
Tegoroczna reprezentacja wieńców z Gminy Bojadła była wyjątkowo silna. W obu kategoriach – wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny wieńce wykonane przez panie sołtys: Susłowa – Panią Małgorzatę Nowakowską i Kartna – Panią Janinę Binkowską zajęły II miejsca. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tych pięknych i niepowtarzalnych wieńców. Bardzo serdecznie dziękuję Strażakom z OSP Klenica i OSP Bojadła, którzy tak pięknie reprezentowali Gminę niosąc nasze wieńce w korowodzie dożynkowym.
W tym roku Starosta Zielonogórski wyróżnił najlepszych sołtysów. Z gminy Bojadła nagrodę otrzymała Pani Agnieszka Jankowska sołtys Bojadeł.
Z uwagi na to, iż podczas Święta Plonów Starosta Powiatu Zielonogórskiego zawsze pamięta o rolnikach, to nie mogło zabraknąć wyróżnień dla najlepszego rolnika. Ta nagroda powędrowała do Pana Tomasza Koseskiego z Pyrnika.
Ogromnym zaszczytem podczas sobotnich dożynek było uzyskanie drugiego miejsca w polsko-niemieckim festiwalu folklorystycznym przez zespół śpiewaczy „Bojadlanie”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach. Pod okiem wspaniałego instruktora Pana Roberta Urbańskiego grupa pięknie zaprezentowała się przed publicznością z całego powiatu, a nawet województwa.
Mam nadzieję, że wiele osób, które gościło tego dnia w Kijach mogło chociaż troszkę poznać i usłyszeć o Naszej Gminie. Do tego rozgłosu również przyczynili się również: Pasieka Elektryka i Pracownia artystyczna Pani Wioletty Cepowskiej z Bojadel oraz Pasieka Pana Marcina Kamińskiego z Klenicy, który reprezentował nas na stoisku pszczelarzy lubuskich.
Dziękuję , że tak chętnie uczestniczyliście Państwo w obchodach tego święta.
Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które wykazały się dobrą wolą i poświęciły swój czas aby zaprezentować nasza Gminę Bojadła na tegorocznym Święcie Plonów Powiatu Zielonogórskiego.

 
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28Galeria zdjęć: Dożynki Powiatowe w Kijach

Lubuskie Talenty - Program stypendialny

Załączniki

1 ... 5 6 7 8 9 ... 16