Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Koło Gospodyń Wiejskich w Bełczu zaprasza na Festyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy zaprasza na Festyn

Kurs e-learningowy dla dzieci rolników

Zasady przyznawania nagród https://kurs.gov.pl/zadania-kurs/prewencja 

Zapraszamy chętnych do zapisu.

Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki

31 sierpnia 2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Kargowej odbyło się uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Krzysztofa Gola oraz Skarbnik Gminy Irenę Sochala z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim i Skarbnikiem Województwa Alicją Woźniak umowy o  dofinansowanie projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dotacja na przedszkolaki

Nabór dzieci do świetlic Środowiskowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojadłach ogłasza nabór dzieci do świetlic środowiskowych w Bojadłach, w Klenicy i w Bełczu.
Świetlice czynne będą 3 razy w tygodniu od godziny 1500 do 1800.
Na zajęcia może uczęszczać każde dziecko w wieku od 6 do 14 lat.
Wszystkie chętne dzieci zapraszamy  13 września br. o godzinie 1500  do poszczególnych świetlic w celu zapisania  na zajęcia
 
W Bojadłach – sala Orange w GOK-u
W Klenicy – Świetlica na ul. Kargowskiej
W Bełczu – sala wiejska

Nabór 1/2021/G w ramach przedsięwzięcia 4.1.1 Wsparcie dla włączenia społecznego

Ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2021/G dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego pn. „Włączamy do działania”.
 
Poniżej link do naszej strony internetowej, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowego naboru.
 
W załączeniu przekazujemy także ogłoszenie o naborze wniosków w formacie pdf.  

Załączniki

Nabór wniosków w ramach FIO

Zapraszamy na Piknik Muzyczny

DOBRY START 300 dla ucznia