Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Jubileusz Małżeństw 2021

W grudniu 2021r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bojadłach odbyła się uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku medalem "Za długoletnie pożycie małżeńskie" od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali Państwo, którzy związek małżeński zawarli w 1970 roku:

Czesława i Fryderyk Blitek

Teresa i Zygmunt Bojko

Stefania i Kazimierz Cepowscy

Halina i Ireneusz Kowalewicz

Lila i Jan Piasta

Krystyna i Tadeusz Wydra

 

oraz Państwo, którzy związek małżeński zawarli w 1971 roku:

 

Janina i Ryszard Czeszyk

Teresa i Ryszard Hojka

Jadwiga i Bernard Kubik

Czesława i Zygmunt Suchora

Krystyna i Henryk Wyrwa

Maria i Władysław Zientek

Gratulujemy Wszystkim Państwu pięknego Jubileuszu życząc zdrowia i pomyślności na dalsze lata !!!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Jubileusz 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i 500+

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+
 
Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.
 
Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.
 
Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.
Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do wsparcia.
 
Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
 
Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.
 
Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
 
Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 
   

Przez komórkę do serca

Gmina Bojadła rozpoczeła współpracę z portalem Moja Okolica, który powstał we współpracy z niemal setką samorządów: to ich głosy i potrzeby zdeterminowały ostateczny kształt systemu i aplikacji. Jednymi z miast, które niedawno zdecydowały się na wykorzystanie Mojej Okolicy, są Zakopane oraz tegoroczny laureat konkursu „Innowacyjny Samorząd” – Międzychód.
Gorąco zachęcamy do pobrania darmowej Aplikacji Moja Okolica dostępnej w sklepie Google play lub App Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojaokolica&hl=pl
 
Z punktu widzenia lokalnego samorządu, rozwiązania takie jak Moja Okolica to – na pierwszy rzut oka – przede wszystkim efektywne narzędzie informacyjne. Koncert organizowany przez gminę, zmiana godzin pracy jednostki samorządu, otwarcie nowej biblioteki czy zamknięcie ważnej arterii w związku z remontem (i wyznaczenie objazdów) to wydarzenia, o których, dzięki Mojej Okolicy, mieszkańcy dowiedzą się z odpowiednim wyprzedzeniem.
Możliwości systemu sięgają jednak dużo dalej, bo Moja Okolica to także sposób na silniejszą integrację społeczności oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy mogą zamieszczać, widoczne dla sąsiadów, ogłoszenia o tym, co chcieliby sprzedać (lub „wydać”), przedsiębiorcy – promować swoje produkty, usługi czy też informować o specjalnych ofertach cenowych.
Moja Okolica to także błyskawiczny dostęp do ważnych informacji w sytuacjach awaryjnych. Użytkownik aplikacji szybko znajdzie w niej lokalne (i nie tylko) placówki ochrony zdrowia, otwarte aktualnie apteki, a nawet – adres najbliższego punktu z dostępnym publicznie defibrylatorem.
 
W efekcie, dzięki bogatej funkcjonalności, Moja Okolica to znakomite uzupełnienie rozwiązań typu smart city – lub pierwszy krok w ich kierunku.

SPOTKANIE INFORMACYJNE ON-LINE

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy

W dniu 24.12.2021r. oraz 07.01.2022r.
Urząd Gminy Bojadła będzie nieczynny
 
zgodnie z zarządzenie Wójta Nr 0050/63/2021 
 

Odczyt wodomierzy

O G Ł O S Z E N I E !
    W związku z sytuacją epidemiczną odbiorcy wody w m. Bojadła, Klenica, Kartno, Przewóz, Pyrnik, Młynkowo, Bełcze i Wirówek proszeni są o podawanie odczytów wodomierzy:
od 27.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r.
 
pod nr tel. 68 352 33 32, 68 352 33 69, 68 329 76 12.
                                    Wójt Gminy
                                                       /-/ Krzysztof Gola

Zmiana godzin pracy PSZOK

Informacja dotycząca godzin pracy PSZOK w Bojadłach
 
Informuję iż Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający w Gminie Bojadła przy ul. Sulechowskiej 42 będzie nieczynny
w następujących terminach:
- 24.12.2021 – nieczynne
- 31.12.2021  - nieczynne
- 07.01.2022 – nieczynne
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zaprasza do służby

Objazdowe Mikołajki w Gminie Bojadła

4 listopada zapraszamy na Mobilny Punkt Informacyjny

1 2 3 4 5 6 ... 7