Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

DOBRY START 300 dla ucznia

Mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim

 

Scalenie gruntów

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła
 
 
Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła".
        
 
 

Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Wartość projektu wynosi 4 742 566,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w wysokości 3 017 695,00 zł.

Wizytacja dróg powiatowych

Wizytacja dróg powiatowych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
W czerwcu Radni Rady Powiatu Zielonogórskiego reprezentujący Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego byli z wizytą na terenie Gminy Bojadła. Wójt Krzysztof Gola oprowadził komisję po infrastrukturze drogowej wymagającej remontu priorytetowo.

Po dokonaniu oględzin wszystkich najpilniejszych do remontu dróg w Powiecie Zielonogórskim komisja będzie mogła podjąć decyzję o inwestycjach drogowych do przeprowadzenia w pierwszej kolejności.

Celem spotkania była ocena stanu technicznego dróg oraz wykazanie najpilniejszych inwestycji drogowych w gminie kwalifikujących się do realizacji w najbliższych latach. więcej

Stypendium Wójta Gminy

  • 09-07-2021
  • Autor: Ryszard Piwowar
  • drukuj
W dniu dzisiejszym (09.07.2021 r .)  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach Wójt Gminy Krzysztof Gola wręczył stypendia  przyznane dziewiętnastu uczniom za  wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła. Stypendium zostało przyzna za II semestr roku szkolnego 2020/2021 r.
R. Piwowar

OD 1 LIPCA - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

WAKACJADA z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Oddaj Krew. Każdy z nas się liczy!

Powiat Zielonogórski w perspektywie budowy priorytetowych inwestycji dotyczących mostów na rzece Odra

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości Powiatu Zielonogórskiego oraz Gmin Nadodrzańskich w związku z realizacją priorytetowych inwestycji dotyczących mostów na rzece Odra w miejscowościach Milsko oraz Pomorsko.
Link do relacji tutaj

20 czerwca Zapraszamy na koncert plenerowy "Trupięgi"