Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości

 
Informacja o wyniku przetargu
 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), informuję, że w dniu 27 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach- sala USC, ul. Sulechowska 35, przeprowadzono czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bojadła.
  1. Przedmiotem przetargu były następujące nieruchomości:
  1. działka  nr 521/4 o pow. 0,1555 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  2. działka  nr 521/10 o pow. 0,1391 ha, obręb Klenica, Gmina Bojadła, księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3.
  1. Osoby dopuszczone do przetargu – Brak
  2. Osoby niedopuszczone do przetargu – Brak
  3. Cena wywoławcza nieruchomości:
działka 521/4 – 49.410,00 zł,
działka 521/10 -44.550,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu – Brak ofert.
  1. Nabywca - Brak
 
Przetarg na ww. działki zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości. W związku z powyższym stwierdzono brak osób dopuszczonych do przetargu.
 
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła w okresie 3 lutego 2023 r. do 10 lutego 2023 r. i umieszczeniu na stronie internetowej www.bip.bojadla.pl oraz www.bojadla.pl.
 
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                /-/ Krzysztof Gola

Wsparcie dla osób młodych. Bezpłatne szkolenia.

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

 

Załączniki

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko

Lubuska Izba Rolnicza informuje o naborze na zimowisko, planowane w terminie od 04.02.2023 r. do 10.02.2023 r. w Zakopanem-Kościelisku w Ośrodku Rewita. Do udziału w nim zapraszamy dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 01 stycznia 2007 i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie jakim jest organizowane zimowisko) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę – konieczne jest zaświadczenie z KRUS. Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://lir.agro.pl

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

W grudniu Małżonkowie z gminy Bojadła obchodzili doniosły jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Po powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Bojadła Krzysztofa Golę Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez prezydenta RP, listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty.

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

 

W tym roku medale otrzymali Państwo:

Janina i Julian Wojnakowscy

Halina i Edward Kaczyńscy

Krystyna i Józef Gruszczyńscy

Genowefa i Edward Gawęda

Helena i Wacław Pacholczak

Teresa i Edmund Bosy

Anna i Jan Domagała

Elżbieta i Ryszard Martyniak

Janina i Mirosław Łoś

Maria i Bronisław Schodnik

Helena i Franciszek Kahle

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jubileusz 50 lecia 2022

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie spotkania dotyczącego Programu
„Czyste Powietrze”

 
 
         Gmina Bojadła, zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, a także o zmianach w programie w 2023r.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu: 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach w sali na parterze.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła  zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Szkolny Jarmark Świątecznych Rozmaitości

Już w niedzielę 11.12. 2022 zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

Ze względu na prognozy pogody, odbędzie się on w całym budynku GOK.

Będzie ciepło, radośnie i świątecznie. Będą artystyczne występy i stoiska z różnościami. Każdy znajdzie miejsce do siedzenia, by podziwiać występy sceniczne i skosztować świątecznych pyszności.
Czekamy na Was by z radością Was ugościć.

Partnerem organizacji imprezy jest Województwo Lubuskie.

 

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Przedłużenie terminu składania wniosków suszowych.

Załączniki

1 ... 3 4 5 6 7 ... 15