Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Zapraszamy na Konsultacje społeczne

Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Bojadła informuję, iż w dniu 15 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach (sala kameralna na parterze) o godz. 16.00 odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Sosnówka, Karczemka i Pólko.
 
 
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

IV Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2012.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 20 marca 2023 r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra bądź zielona@krus.gov.pl.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

Informacja o punkcie LGD w Zaborze

INFORMACJA O KONTAKCIE W SPRAWIE WĘGLA

Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.

W O Ś P 2023

Zbiórki fantów na WOŚP oraz zbiórki WOŚP

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Klenicy, Gmina Bojadła

Transport Zbiorowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020, poz. 2475 ze zm.), Gmina Bojadła ogłasza zamiar udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)
 
1. Nazwa i adres organizatora przewozów.
PKS Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra, NIP: 9291671122
 
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).
 
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
 
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na następujących liniach komunikacyjnych:
- linia I: Bojadła-Pyrnik-Młynkowo-Pyrnik-Bojadła-Przewóz-Kartno-Bojadła-Wirówek-Siadcza-Bełcze-Sosnówka-Bojadła-Klenica – nr linii 171347
-  linia II: Bojadła-Pyrnik-Młynkowo-Pyrnik-Bojadła – nr linii 171150
 
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Styczeń 2023 r.
 
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1rok
 
6. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach       1-3 i 5.
 
7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
1)  Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.bojadla.pl/           
2) Tablica główna w budynku Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
3) Strona internetowa https: http://www.bojadla.pl/
 
Kontakt:
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
Tel: 68 3523332
e-mail: urzad@bojadla.pl

15.12.2022 GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

Konkurs Filmowy o zimie

1 2 3 4 5 6 ... 15