Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie „Budowa drogi gminnej nr 000575F Bełcze – Sosnówka - Pólko”

Załączniki

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze – Susłów”

Załączniki

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na podstawie uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011 roku Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału 
w konsultacjach
"PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOJADŁA W 2022 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE"
 
Konsultacje trwają od 20.10.2021r    do 12.11. 2021 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35
w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2022 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021 roku na:
  • adres poczty elektronicznej urzad@bojadla.pl,
  • adres siedziby:  Urząd Gminy, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła

Załączniki

III ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA DĘBOWEGO UZYTKOWEGO I OPAŁOWEGO

Załączniki

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Bojadła - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 września do 05 października 2021 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.

 
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
link będzie aktywny do 4 października 2021!

Zachęcamy do udziału w badaniu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE wstępna koncepcja dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282”

Skrócenie godzin pracy PSZOK

Wójt Gminy Bojadła informuje  o skróceniu  czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego w Bojadłach przy ulicy Sulechowskiej 42  
 
w dniu 18 września 2021  r. do godz. 1400.

IDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM W ZAKRESIE WSPARCIA DLA OSÓB 60+

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA WILKÓW W GMINIE BOJADŁA

W związku z informacją dotyczącą pojawienia się wilków na terenie gminy Bojadła (miejscowość Pólko) prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Zwracamy się do właścicieli psów oraz osób prowadzących gospodarstwo rolne o szczególny nadzór nad zwierzętami. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia.
 
Przypominamy także o przestrzeganiu poniższych zasad:
 
 
  1. Nie dokarmiaj wilków;
  2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
  3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
  4. W okresie między zmierzchem, a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu ( nie na uwięzi) - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą. W lesie prowadź psa na smyczy!
  5. Nigdy nie zabieraj ze sobą, ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym również dla przetrzymującego.
  6. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
 
 
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Zapraszamy do oddania krwi

1 2 3 4 5 6 ... 7