Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

III ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA DĘBOWEGO UZYTKOWEGO I OPAŁOWEGO

Załączniki

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Bojadła - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 września do 05 października 2021 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.

 
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
link będzie aktywny do 4 października 2021!

Zachęcamy do udziału w badaniu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE wstępna koncepcja dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282”

Skrócenie godzin pracy PSZOK

Wójt Gminy Bojadła informuje  o skróceniu  czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego w Bojadłach przy ulicy Sulechowskiej 42  
 
w dniu 18 września 2021  r. do godz. 1400.

IDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM W ZAKRESIE WSPARCIA DLA OSÓB 60+

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA WILKÓW W GMINIE BOJADŁA

W związku z informacją dotyczącą pojawienia się wilków na terenie gminy Bojadła (miejscowość Pólko) prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Zwracamy się do właścicieli psów oraz osób prowadzących gospodarstwo rolne o szczególny nadzór nad zwierzętami. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia.
 
Przypominamy także o przestrzeganiu poniższych zasad:
 
 
 1. Nie dokarmiaj wilków;
 2. Na terenie posesji oraz podczas pobytu w lesie nie pozostawiaj niezabezpieczonej żywności lub jej resztek, dotyczy to również żywności dla psów i kotów.
 3. Zabezpieczaj pojemniki na odpady.
 4. W okresie między zmierzchem, a świtem, zabezpieczaj zwierzęta domowe, psy w pomieszczeniu lub w kojcu ( nie na uwięzi) - taki pies staje się wyjątkowo łatwą ofiarą. W lesie prowadź psa na smyczy!
 5. Nigdy nie zabieraj ze sobą, ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeżeli wiesz o sytuacji, że ktoś przetrzymuje szczenię wilka, natychmiast zawiadom Policję – takie zwierzęta jako dorosłe mogą być niebezpieczne dla ludzi, w tym również dla przetrzymującego.
 6. Zabezpieczaj zwierzęta gospodarskie. Za zabite lub ranne zwierzęta gospodarskie pozostawione od zmierzchu do świtu bez zabezpieczenia Skarb Państwa nie wypłaca odszkodowań. W razie wątpliwości w wybraniu sposobu zabezpieczenia możesz skontaktować się z RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
 
 
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Zapraszamy do oddania krwi

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE
 
Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 8 września 2021 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie uwzględniony.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW
o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 
                                                                                                         Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                           /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

"Dobry Start" z ZUS

"Dobry Start" z ZUS
Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał
i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo
300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.
Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków
o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się
o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo
w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.
 
Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty do złożenia wniosku o świadczenie dobry start:
 • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start (w tym PESEL),
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
 • numer rachunku bankowego,
 • dowód osobisty,
 • jeśli nie posiadasz Platformy Usług Elektronicznych ZUS również adres email.