Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załączniki

Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Szanowni Państwo
Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
Podstawa prawna:
[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).
 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ,,Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!
Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza". 
 
Szczegóły w załączonych pismach

Załączniki

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bojadła

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła określone zostały Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 stycznia 2023 r.  Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 wynikają z ogłoszenia Wójta Gminy Bojadła z dnia 31.01.2023 r.  (Do pobrania poniżej).
 
W sprawach dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami szkół: 
Zespół Edukacyjny w Bojadłach – ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, nr tel. 68 352 33 14, zebojadla@bojadla.pl, https://zebojadla.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Klenicy- ul. Bolesława Chrobrego 68, 66-133 Klenica, 68 352 35 14, spklenica@bojadla.pl, https://www.spklenica.edu.pl

Załączniki

IV Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2012.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 20 marca 2023 r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra bądź zielona@krus.gov.pl.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

INFORMACJA O KONTAKCIE W SPRAWIE WĘGLA

Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.

Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Sołeckiego.

Załączniki

Zapraszamy na Konsultacje społeczne

Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Bojadła informuję, iż w dniu 15 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach (sala kameralna na parterze) o godz. 16.00 odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Sosnówka, Karczemka i Pólko.
 
 
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Informacja o punkcie LGD w Zaborze

W O Ś P 2023

1 ... 3 4 5 6 7 ... 19