Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Poczta Polska apeluje o zamontowaniu tzw. skrzynki oddawczej

 

Poczta Polska apeluje o zamontowaniu tzw. skrzynki oddawczej w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z wymogami w przepisach prawa. 

Obowiązek posiadania skrzynki w miejscu ogólnodostępnym wynika z przepisów ustawy Prawo Pocztowe oraz z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Spełnienie obowiązku posiadania skrzynki w miejscu ogólnodostępnym powoduje umieszczenie korespondencji bezpośrednio w miejscu do tego przeznaczonym. Dzięki temu listy nie są narażone na warunki atmosferyczne, a także eliminuje problemy związane z RODO.

Zakup skrzynek oddawczych jest łatwo dostępny m.in. można zakupić je w placówkach pocztowych, zamówić u listonosza, czy też w zakupić sklepach budowlanych.

Ponadto przypomina się o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym- zgodnie z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 47b ustawy o infrastrukturze przestrzennej. Właściciele zabudowań i inne podmioty, które posiadają nadany nr, mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu. 

Bardzo istotna jest kwestia oznaczenia numerem budynku, gdyż dzięki prawidłowemu oznaczeniu posesji nie ma problemów z dostarczaniem korespondencji, ale także pomaga w działaniu innych podmiotów, gdzie identyfikacja numerów jest bardzo ważna ( m.in. pogotowie, straż czy policja).     

Przywrócenie przydatności wody do spożycia

 

Harmonogram szczepień na wściekliznę

Informacja z dzisiejszego spotkania w Trzebiechowie ws. DW278

Stanowisko trzech samorządów (Bojadła, Trzebiechów i Sulechów) w sprawie pilnego remontu/przebudowy drogi wojewódzkiej 278 na terenie Naszych Gmin. O godz. 10 uczestniczyliśmy w konsultacjach Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. O godz. 13 w Trzebiechowie podpisaliśmy wspólne stanowisko i przekazaliśmy na ręce Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pana Sławomira Kotylaka.
 

Awaria Wodociągu w SUW Pyrnik

UWAGA!
Dotyczy: odbiorców wody we wsiach – Pyrnik i Młynkowo.
 
W związku z awarią na sieci wodociągowej informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 02.06.2022 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Zielonej Górze z dnia 31.05.2022 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

"Czyste Powietrze" Spotkanie w Kartnie

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie spotkania dotyczącego
Programu „Czyste Powietrze”
 
Gmina Bojadła, zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, a także o zmianach w programie w 2022 r.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu: 31 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 1400 w Sali wiejskiej w Kartnie
 
 
Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła  zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Informacje o przerwach w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E !
 
Dotyczy odbiorców wody w miejscowościach:
Pyrnik i Młynkowo
 
W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości mętności informuję, że w dniach od 25.05.2022 r. (środa) do 01 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 8.00 – 9.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Dotyczy odbiorców wody w miejscowościach:
Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno i Wirówek
 
W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości manganu informuję, że w dniach od 25.05.2022 r. (środa) do 01 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 9.00 – 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody, a do godz. 15-tej może wystąpić spadek ciśnienia wody.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!
                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                 /-/ Krzysztof Gola

Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Pyrnik.

Załączniki

Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Bojadła.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 16