Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
22 marca 2024 Pyrnik
25  marca 2024 Bełcze
Kontrole będą odbywały się w godzinach 10:30 – 12:30 na salach wiejskich
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które nie mają możliwości stawienia się na kontrole, winny stawić się w Urzędzie z wymaganymi dokumentami.
 
                                                                      Wójt Gminy Bojadła
                                                                    /-/  Krzysztof Gola

Sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego

Pomimo deszczu trwają prace nad uporządkowaniem terenu zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Bojadłach. Dzięki ofiarnej pracy mieszkańców Gminy, przywracamy to miejsce do zbiorowej pamięci społecznej
Dziękujemy Mirosławowi Krzyżaniakowi za zainicjowanie akcji.
Przy współdziałaniu :
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
Fundacja Pałac Bojadła
Nasze Sprawy Bojadła
 
Aktualizacja z 12:00 - Prace zostały zakończone.
Zakończyliśmy pracę porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Bojadłach. Oczyściliśmy dwie alejki z zakrzaczeń oraz wykonalismy prace porządkowe w większej części cmentarza. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom,które wsparły nasza dzisiejsza akcje. Szczególne podziękowania kierujemy do:
1.Miroslaw Krzyżaniak 
2. Wójt Gminy Bojadła Krzysztof Gola 
3. Aleksandra Szubert
4. Anna Lasota
5. Luiza Martyniak
6. Artur Urbański 
7. Marek Gruszczyński 
8. Ewa Gruszczyński
9. Ewa Łysiak 
10. Tomasz Łysiak 
11. Kamila Latarowska
12. Aneta Kamińska 
13. Miłosz Chyrc
14. Alicja Wieszczecińska
15. Włodzimierz Puchalski.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Cmentarz Ewangelicki zakończenie

25Galeria zdjęć: Sprzątanie cmentarza ewangelickiego

Program Stypendialny Horyzonty

 Nie pozwólmy, aby żaden talent w Polsce został zmarnowany
 
Czy każdy zdolny uczeń kończący szkołę podstawową ma szansę kontynuować naukę w szkole średniej na najwyższym poziomie? Czy możemy sobie pozwolić, na to, aby odbierać szansę młodym, zdolnym osobom na dalszy rozwój? Naszym zdaniem nie, dlatego Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Rodziny Staraków od 13 lat prowadzą Program Stypendialny Horyzonty, który pozwala uczniom z małych miejscowości na naukę w renomowanych szkołach średnich w dużych ośrodkach miejskich, gdzie mają zapewnione najlepsze warunki do rozwoju swoich uzdolnień. Z tej szansy skorzystało już blisko 1000 młodych osób.
15 lutego rozpoczyna się rekrutacja do kolejnej edycji Horyzontów.
Do programu zgłaszać się mogą ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), chcą rozpocząć naukę w jednej z 15 szkół średnich, w których realizowany jest program, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 1900 zł na osobę.
 
Stypendyści i stypendystki Horyzontów mają zapewnione:
 • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
 • naukę języków obcych i certyfikaty językowe,
 • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.
Stypendium to także, a może przede wszystkim, przyjaźnie na lata, doświadczenie życia w dużym mieście pełnym możliwości, wspólne działania młodzieży na rzecz innych. Stypendyści mogą liczyć na wsparcie koleżanek i kolegów, koordynatorów i koordynatorek oraz psycholożek Fundacji.
 
Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.
Igor, stypendysta Horyzontów
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. We Wrocławiu stypendyści Horyzontów uczą się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego oraz w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie.
Tylko do 31 marca uczniowie klas ósmych mogą ubiegać się o stypendium na naukę w najlepszych szkołach w Polsce, z którymi współpracujemy. Uczniom z województwa lubuskiego proponujemy naukę w Zielonej Górze w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1.
 
Rekrutacja trwa do 31 marca.
Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
 
Z poważaniem

Robert Walków
Koordynator regionalny
województwo lubuskie
+48 606 770 368
rwalkow@efc.edu.pl
Edukacyjna Fundacja
im. Romana Czerneckiego
ul. Mokotowska 63/60
00-533 Warszawa
www.efc.edu.pl
+48 606 770 955
biuro@efc.edu.pl
NIP 524-268-52-57
KRS 0000334007
 
 

Głośna próba Syren Alarmowych 21.03.2024 r.

Konkurs na Kartkę lub Ozdobę Wielkanocną

Zapraszamy Wszystkich do udziału w konkursie na Kartkę lub Ozdobę Wielkanocną. Technika wykonania dowolna. Wiek dowolny. Na prace czekamy do 21.03.2024.
Regulamin i karta uczestnika do pobrania na stronie https://gokbojadla.naszgok.pl/

14.03.2024 Warsztaty Wielkanocne.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do GOKU 14.03.2024 na Warsztaty Wielkanocne.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kupno drewna topolowego

 
 ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KUPNO DREWNA TOPOLOWEGO OPAŁOWEGO NA PNIU
 1. Dane zamawiającego:
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
NIP: 925-14-69-91
REGON: 970770592
Tel: 68 352-33-32 / 68 352-33-69
 
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż w ilości: 37,94 m3 drewna topolowego opałowego na pniu rosnących na dz. ew. 969/3, 969/7, 983 Klenica, własność Gminy Bojadła.
 1. Wykaz drewna wyznaczonego do sprzedaży:
  1. Drewno opałowe - surowiec  S4 BPK – 37,94 m3
 2. Cena wywoławcza :
4.1 Cena minimalna 64,23 netto / m3
 1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży znajduje się na : dz. ew. 969/3, 969/7, 983 Klenica,
Istnieje możliwośćdokonania wizji w terenie. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 5.03.2024 r.do godziny 14.00.
Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadła, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła lub pocztą e-mail na adres: urzad@bojadla.pl.
 1. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
  1.       Formularz ofertowy
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za  drewno  będące przedmiotem sprzedaży.
  3. W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ceny  zostaną wezwani do złożenia dodatkowej oferty.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia drewna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła określony w fakturze VAT w terminie 7 dni.
  5. W przypadku rezygnacji z zakupu Sprzedający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną.
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  7. Transport zakupionego drewna we własnym zakresie.
  8. Dopuszcza się składanie oferty częściowej
 3. Załączniki:                                                                             
  1.  Formularz ofertowy                                                    
 
 

Załączniki

Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn

"ŻYCIA UROK WSPANIAŁY" to tytuł koncertu dedykowanego wszystkim paniom i panom z okazji ich nadchodzących świąt.
???? W tym roku Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn - dzięki uprzejmości Fundacja Pałac Bojadła - świętować będziemy w pięknych wnętrzach bojadelskiego pałacu.
???? 5 marca 2024/wtorek/godz.18:00
???? WSTĘP WOLNY
???? W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

 

Konkurs "Zabytek Zadbany"

Kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany" - konkurs ma na celu promocję opieki nad zabytkami i propagowanie najlepszych wzorców ich badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania. Prawo do zgłaszania kandydatów mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi. Laureaci otrzymują tytuły, dyplomy i tablice do oznaczenia zabytku. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 14 lutego 2024 roku.

 
1 2 3 4 5 6 ... 21