Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr 0050.84.2020

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 03 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030.
 
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 16.12.2020 r. do 04.01.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznego zebrania opinii, uwag i propozycji za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza konsultacyjnego do przedstawionej Strategii.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 04 stycznia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Krzysztof Gola
 
Obecnie można pobrać i wypełnić ankietę dostępną w załączeniu poniżej, a następnie przesłać na adres informatyk@bojadla.pl lub wydrukowaną wrzucić do skrzynki przed wejściem do Urzędu Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki