Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik.

 
 
W ostatnich dniach zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję drogową realizowaną przez Gminę Bojadła. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewodą Lubuskim, zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonane zostały następujące prace: równanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją