Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w Gminie Bojadła kolejne przejście dla pieszych zostało doświetlone.
W dniu 8 grudnia 2021 r. przekazano do eksploatacji doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole , km 43 + 277). Zadanie realizowane było przez Gminę Bojadła. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina. Doświetlenie przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu. Dzięki temu kierowcy lepiej widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Doświetlenie przejścia w Klenicy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją