Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Laboratoria Przyszłości

W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Bojadła otrzymała 90 000 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
 
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach jego realizacji szkoły otrzymują  wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Środki na zakup wyposażenia wybranego z katalogu opracowanego na potrzeby realizacji programu otrzymały:
 
  1. Szkoła Podstawowa w Bojadłach - 60 000 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Klenicy - 30 000 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu  do 1 września 2022r. do szkół trafią m.in.:
  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Zestawy FORBOT do kursu Arduino,
  • Sprzęty do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparaty, mikrofony, oświetlenie, gimbale, statywy, blendy),
  • Sprzęty i pomoce (lutownice, stół laboratoryjny, tablice magnetyczne, zestawy edukacyjne i konstrukcyjne).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją