Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sulechów.
Całkowita wartość inwestycji: 2.911.658,54zł, 
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 2.615.613,83 zł,
Wartość dofinansowania PGLLP Nadleśnictwo Sulechów: 294.232,89 zł,
Wkład własny: 1.811,82 zł.
W ramach inwestycji wybudowano 2,5km odcinek drogi gminnej z Bełcza do Susłowa. Wykonano m.in. następujące prace: korytowanie, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa oraz ułożenie warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej z masy asfaltowej o szerokości od 3,5m do 5m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Droga Bełcze - Susłów

21Galeria zdjęć: Otwarcie Drogi Bełcze-Susłów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją