Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka Pólko

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Całkowita wartość inwestycji: 1.232.161,98 zł,
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 950.000,00 zł.
Wartość dofinansowania RFIL: 7.078,97 zł.
Wkład własny: 275.083,01 zł.
 
W ramach inwestycji przebudowano 1,4km drogi gminnej Sosnówka Pólko. Wykonano m.in. następujące prace: frezowanie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej z masy asfaltowej o szerokości od 3,5m do 5m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Otwarcie drogi Sosnówka - Pólko

24Galeria zdjęć: Droga Sosnówka-Pólko

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją