Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach na ul. Sulechowskiej (przy przedszkolu).
Całkowity koszt wykonania doświetlenia 21 586.50 zł,
dotacja celowa otrzymana z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania 10 794,00 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją