Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła – etap II

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2023

Gmina Bojadła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa udzielone w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  
 
Dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł  otrzymało Przedszkole Samorządowe w Bojadłach. Przy udziale własnym w wysokości 625,00 zł całkowity koszt zadania wyniesie 3.125,00.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo: m.in. organizację wystaw i konkursów oraz imprez czytelniczych.

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach

Remont kuchni w SP Bojadłach w budynku przedszkola

Budowa sieci wodociągowej dosyłowej z miejscowości Bojadła do miejscowości Pyrnik

Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka Pólko

Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2022 roku

1 2 3 4 5 6