Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Gmina Bojadła przystąpiła do programu "Cyfrowa Gmina" , ktory został ogłoszony przez Centrum Projektow Polska Cyfrowa w ramach  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU.
Dzięki temu projektowi otrzymamy dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zostanie zakupiony sprzęt  IT i oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła - Etap I

Laboratoria Przyszłości

W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Bojadła otrzymała 90 000 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
 
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach jego realizacji szkoły otrzymują  wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Środki na zakup wyposażenia wybranego z katalogu opracowanego na potrzeby realizacji programu otrzymały:
 
  1. Szkoła Podstawowa w Bojadłach - 60 000 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Klenicy - 30 000 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu  do 1 września 2022r. do szkół trafią m.in.:
  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Zestawy FORBOT do kursu Arduino,
  • Sprzęty do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparaty, mikrofony, oświetlenie, gimbale, statywy, blendy),
  • Sprzęty i pomoce (lutownice, stół laboratoryjny, tablice magnetyczne, zestawy edukacyjne i konstrukcyjne).
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach realizuje projekt "Cyfrowa Ewolucja Kultury"

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w Gminie Bojadła kolejne przejście dla pieszych zostało doświetlone.
W dniu 8 grudnia 2021 r. przekazano do eksploatacji doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole , km 43 + 277). Zadanie realizowane było przez Gminę Bojadła. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina. Doświetlenie przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu. Dzięki temu kierowcy lepiej widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Doświetlenie przejścia w Klenicy

Dofinansowanie na zakup książek w Gminnej Bibliotece Publicznej

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy

Zakończyliśmy prace modernizacyjne pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy. Celem modernizacji była poprawa funkcjonalności i estetyki pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz zaadoptowanie nowych pomieszczeń na potrzeby stołówki, świetlicy i administracyji szkoły. Prace obejmowały: demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórkę okładzin podłogowych, demontaż boazerii, rozbiórkę części ścian działowych, demontaż armatury sanitarnej, demontaż części instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, skucie glazury i terakoty, demontaż instalacji elektrycznej i co., wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, co., wykonanie posadzek, ścian działowych, okładzin ściennych i posadzkowych, malowanie, montaż ścianek systemowych oddzielenia kabin wc oraz stolarki drzwiowej. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 160 636,11 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 160 636,11 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Zakończyliśmy prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont zdecydowanie poprawił funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie armatury sanitarnej i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu istniejących płytek posadzkowych, wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 147 506 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 147 506 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik.

 
 
W ostatnich dniach zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję drogową realizowaną przez Gminę Bojadła. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewodą Lubuskim, zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonane zostały następujące prace: równanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik

1 2 3 4 5