Kalendarz wydarzeńAktualności

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

  • 02-01-2023

W grudniu Małżonkowie z gminy Bojadła obchodzili doniosły jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Po powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Bojadła Krzysztofa Golę Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez prezydenta RP, listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty.

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

 

W tym roku medale otrzymali Państwo:

Janina i Julian Wojnakowscy

Halina i Edward Kaczyńscy

Krystyna i Józef Gruszczyńscy

Genowefa i Edward Gawęda

Helena i Wacław Pacholczak

Teresa i Edmund Bosy

Anna i Jan Domagała

Elżbieta i Ryszard Martyniak

Janina i Mirosław Łoś

Maria i Bronisław Schodnik

Helena i Franciszek Kahle

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Jubileusz 50 lecia 2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją