Kalendarz wydarzeń



Komunikaty

Zebranie odnośnie scalania gruntów w Klenicy

  • 03-04-2023
Wójt Gminy Bojadła informuje właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Klenica, iż w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00. w Sali Wiejskiej w Klenicy odbędzie się zebranie wiejskie. Przedmiotem zebrania będzie omówienie kwestii związanych ze scaleniem gruntów w miejscowości Klenica.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją