Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła

  • 19-05-2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki