Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

  • 07-12-2021
Zakończyliśmy prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont zdecydowanie poprawił funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie armatury sanitarnej i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu istniejących płytek posadzkowych, wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 147 506 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 147 506 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją