Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła - Etap I

  • 09-03-2022
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 16 lutego 2022r.
Całkowita wartość projektu: 1.382.528,55 zł.
Wartość dofinansowania z PROW 2014-2020: 879.702 zł.
 
W ramach zadania wybudowanych zostanie:
etap I - Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica (odcinek ul. Bolesława Chrobrego od kościoła w stronę cmentarza),
etap II – Przebudowa drogi gminnej nr 000507F oraz 000509F w miejscowości Bojadła (ul. Słoneczna oraz ul. Boczna).
 
Kolejny odcinek drogi gminnej oddany do użytku!!!
Jest nam miło poinformować, że zakończyliśmy realizację etapu I i oddaliśmy do użytku przebudowaną drogę gminną w miejscowości Klenica. W ranach inwestycji wykonano m.in. następujące prace: korytowanie, ułożenie krawężników, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5m do 5m. Długość przebudowanej drogi wynosi 448mb. Koszty ogólne (kwalifikowalne) I etapu wyniosły 696.198,27zł, natomiast wartość dofinansowania 442.990,00zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Droga na cmentarz w Klenicy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją