Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

  • 09-03-2022
Gmina Bojadła przystąpiła do programu "Cyfrowa Gmina" , ktory został ogłoszony przez Centrum Projektow Polska Cyfrowa w ramach  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU.
Dzięki temu projektowi otrzymamy dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zostanie zakupiony sprzęt  IT i oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją