Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha

  • 03-01-2023
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Całkowita wartość inwestycji: 439.131,37 zł,
Wartość dofinansowania  FDS: 273.434,00  zł,
Wkład własny: 165.697,37 zł.
 
W ramach inwestycji przebudowano łącznie 563m odcinek dróg gminnych w Bojadłach  (ul. Kresowa i ul. Cicha). Wykonano m.in. następujące prace: korytowanie, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5m do 5m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Ulice Kresowa i Cicha

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją