Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18)

Koordynatorem procesu konsultacji jest Pani Kamila Latarowska
dostępna pod nr tel. 68 329 76 11
parter, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy 
 
 
Gmina Bojadła aktualnie prowadzi konsultacje społeczne dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które są podzielone na dwa etapy:
 
I etap - od uchwalenia przez gminę uchwały LII /239/2018 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, do sporządzenia projektu dokumentu planistycznego i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. Zakończenie pierwszego etapu planujemy w listopadzie 2019r.
 
IIetap - od wyłożenia projektu planu/ studium do publicznego wglądu do jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia.
 
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu projektem "Partycypacja w planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18) prowadzonym przez Fundację Stabilo z Torunia
 
Przeprowadzane będą na podstawie uchwalonego regulaminu uchwałą VIII/43/2019
 
Aby w całym procesie konsultacji wzieło jaknajwięcej osób planujemy wykorzystać do tego celu:
○ Ankiety elektronicznej dostępnej tutaj oraz tradycyjnej dostępnej w dyżurnym punkcie w GOK, Urzędzie Gminy oraz do pobrania tutaj
○ Namiot konsultacyjny podczas Dożynek Powiatowych Gminnych w Klenicy 31.08.2019r.
○ Mobilne konsultacje w formie rajdu rowerowego
○ Dyżurnego punktu konsultacyjnego w gminnym Ośrodku Kultury ( sala kameralna)
 
Wypełnione ankiety papierowe prosimy o wrzucenie do urn znajdujących się w dyżurnym punkcie w GOK oraz w Urzędzie Gminy.
 

Co to jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania
 
Zapoznaj się poradnikiem
 
Obejrzyj film promujący konsultacje w naszej gminie
 
Obecna mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   ANKIETA DO STUDIUM
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją