Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Remont kuchni w SP Bojadłach w budynku przedszkola

Remont polegał na wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczenia kuchni, skuciu płytek ściennych, demontażu żeliwnej instalacji kanalizacyjnej i wykonaniu nowej z rur PVC, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem, modernizację instalacji ciepłej i zimnej wody, wykonanie okładzin ścian o posadzek, roboty malarskie. Zakupione zostały nowe urządzenia i sprzęty na wyposażenie kuchni właściwej i pomieszczeń kuchennych. Całkowity koszt remontu wraz z kosztem zakupu wyposażenia wyniósł 145 426,25 zł, wkład własny 60 426,25 zł, dofinansowanie z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” 80 000,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją