Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Transport na wybory

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJADŁA
BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO
Wójt Gminy Bojadła zapewnia zgodnie z Art. 37f  bezpłatny przewóz pasażerski  do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYKAZ TRAS
Obwód Nr 1    Lokal wyborczy Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a
Lp
TRASA
GODZ. ODJAZDU
1
Bojadła –Kartno-Bojadła- Kartno-Bojadła
9.00
14.00
2
Bojadła –Pólko-Bojadła- Pólko-Bojadła
9.30
14.30
3
Bojadła –Wirówek-Bojadła- Wirówek-Bojadła
10.00
15.00
4
Bojadła - Przewóz-Bojadła- Przewóz -Bojadła
10.30
15.30
 
Obwód Nr 3    Lokal wyborczy Dom Pomocy Społecznej w Bełczu, Bełcze 19
Lp
TRASA
GODZ. ODJAZDU
1
Bojadła –Susłów-Bełcze- Susłów-Bojadła
9.00
14.00
2
Bojadła –Sosnówka-Bełcze- Sosnówka-Bojadła
10.00
15.00
3
Bojadła –Siadcza-Bełcze- Siadcza-Bojadła
9.00
14.00
 
 
Obwód Nr 4       Lokal wyborczy Świetlica wiejska w Pyrniku, Pyrnik 50
Lp
TRASA
GODZ. ODJAZDU
1
Bojadła – Młynkowo-Pyrnik- Młynkowo-Bojadła
9.00
14.00
 
Kursy powrotne: odjazd po oddaniu głosów przez dowiezionych danym kursem.
Dodatkowe informacje:
- odjazdy do lokali wyborczych  będą następowały z przystanków autobusowych oraz kursy powrotne będą kończyły się na przystankach autobusowych;
- zastrzega się możliwość opóźnienia odjazdów i powrotów w granicach kilku minut.
 
                                                                                                         
                                                                                                                     WÓJT
          /-/   Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją