Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 23.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznych badań ankietowych za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza ankietowego.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Krzysztof Gola
 
Formularz Ankietowy 

Załączniki

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

1 2