Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Informacje z Gminnego Ośrodka Kultury

Koronawirus - nowe zasady

Zachęcamy do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego refundowanego przez NFZ.

Tu możesz się spisać

Komunikat w sprawie wody z wodociągu w Bojadłach

Apel Wójta Gminy Bojadła

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawno -ściami z terenu powiatu zielonogórskiego

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła