Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Sprzedaż drzew na pniu

Bojadła 21 września 2022r.
RO.6131.42.2022
 
  OGŁOSZENIE
 
 Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
 
Sprzedaż drzew na pniu”
 
Wycince podlega 6 szt. drzew przydrożnych, z których ilość pozyskanego drewna wynosi 27 m³.
Podana ilość drzew podlega częściowej sprzedaży, tzn. oferta cenowa musi dotyczyć całości przedmiotu niniejszego zadania z danej działki.
Ogłaszający określa cenę minimalną za 1 m³ drewna w wysokości 50 zł brutto.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest złożenie do dnia 5 października 2022 r., do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta cenowa na sprzedaż drzew na pniu, zgodnie z ogłoszeniem nr RO.6131.42.2022
z dnia 21.09.2022 r.”
 
Złożona dokumentacja musi zawierać:
załącznik nr 1 – wypełniona oferta na wycinkę drzew na pniu
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego odbędzie się w dniu 05.10.2022 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul Sulechowska 35
Uczestnik zapytania ofertowego, który wygra  przetarg zobowiązany jest do:
– podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.;
- realizacji zadania do dnia 30.11.2022 r.
– zapłaty kwoty nabycia drewna należytego wykonania umowy w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ogłaszającego.
Ogłaszającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Załączniki

Unijny program "Sukcesja w firmach rodzinnych"

Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenie analizy ze wsparciem środków unijnych w ramach programu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”, która przedstawi plan, który należy wdrożyć indywidualnie w Państwa firmie.
- jednoosobowym działalnościom gospodarczym,
- wspólnikom spółek cywilnych, jawnych,
- wspólnikom spółek z o.o. i komandytowych, którzy zamierzają poukładać sprawy sukcesyjne ( testamenty, umowy spółek itp. wejścia/wyjścia wspólnika po jego śmierci itd.)
W ramach realizacji projektu Firma od nas dodatkowo otrzymuje:
  1. Analizę sytuacji bieżącej i potrzeb sukcesyjnych wraz z harmonogramem koniecznych przyszłych działań;
  2. Testamenty;
  3. Pełnomocnictwo/a;
  4. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej – Zarządca Sukcesyjny;
  5. Dla spółek – analiza umowy spółki.
 Całość w jednym miejscu, od początku do końca wdrażamy ustalony i zaakceptowany przez Zleceniodawcę projekt sukcesji.
Operatorem programu jest firma DGA SA z Poznania, wykonawcą projektu jest E-sukcesja Sp. z o.o.
Projekt na stronie jest zaznaczony jako zakończony, ale na woj. Lubuskie pozostały jeszcze środki do wykorzystania, więc jest do wykorzystania kilka pakietów.
 
Odnośnik do strony operatora
https://www.dga.pl/projekty-unijne/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
Odnośnik do strony wykonawcy
https://e-sukcesja.pl/
 
W sprawie szczegółów uprzejmie proszę o kontakt
Lucyna Stasińska
Te. 575 945 905
 

Dożynki Powiatowe w Kijach

27 sierpnia br. w miejscowości Kije odbyły się Dożynki Powiatowe - Gminne. Podczas imprezy można było odwiedzić stoisko promocyjne Naszej Gminy, na którym zaprezentowało się z pysznymi rogalikami sołectwo Susłów oraz Fundacja Pałac Bojadła, serwując specjał z kuchni pałacowej.
Tegoroczna reprezentacja wieńców z Gminy Bojadła była wyjątkowo silna. W obu kategoriach – wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny wieńce wykonane przez panie sołtys: Susłowa – Panią Małgorzatę Nowakowską i Kartna – Panią Janinę Binkowską zajęły II miejsca. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tych pięknych i niepowtarzalnych wieńców. Bardzo serdecznie dziękuję Strażakom z OSP Klenica i OSP Bojadła, którzy tak pięknie reprezentowali Gminę niosąc nasze wieńce w korowodzie dożynkowym.
W tym roku Starosta Zielonogórski wyróżnił najlepszych sołtysów. Z gminy Bojadła nagrodę otrzymała Pani Agnieszka Jankowska sołtys Bojadeł.
Z uwagi na to, iż podczas Święta Plonów Starosta Powiatu Zielonogórskiego zawsze pamięta o rolnikach, to nie mogło zabraknąć wyróżnień dla najlepszego rolnika. Ta nagroda powędrowała do Pana Tomasza Koseskiego z Pyrnika.
Ogromnym zaszczytem podczas sobotnich dożynek było uzyskanie drugiego miejsca w polsko-niemieckim festiwalu folklorystycznym przez zespół śpiewaczy „Bojadlanie”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach. Pod okiem wspaniałego instruktora Pana Roberta Urbańskiego grupa pięknie zaprezentowała się przed publicznością z całego powiatu, a nawet województwa.
Mam nadzieję, że wiele osób, które gościło tego dnia w Kijach mogło chociaż troszkę poznać i usłyszeć o Naszej Gminie. Do tego rozgłosu również przyczynili się również: Pasieka Elektryka i Pracownia artystyczna Pani Wioletty Cepowskiej z Bojadel oraz Pasieka Pana Marcina Kamińskiego z Klenicy, który reprezentował nas na stoisku pszczelarzy lubuskich.
Dziękuję , że tak chętnie uczestniczyliście Państwo w obchodach tego święta.
Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które wykazały się dobrą wolą i poświęciły swój czas aby zaprezentować nasza Gminę Bojadła na tegorocznym Święcie Plonów Powiatu Zielonogórskiego.

 
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28Galeria zdjęć: Dożynki Powiatowe w Kijach

Lubuskie Talenty - Program stypendialny

Załączniki

Pożegnanie lata w Klenicy

Zapraszamy na III Lubuskie Miodobranie

Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Bojadła i okolic na III Lubuskie Miodobranie, które odbędzie się 17 września 2022r. godz. 10.00-15.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.Szczegóły na plakacie".

Zapraszamy na wydarzenie "Po drugiej stronie Odry"

Warsztaty kreatywne dla dzieci

Wakacyjny wyjazd do kina w Zaborze

Ważna informacja o Odrze

INFORMACJA
W związku z zatruciem rzeki Odry nieznaną substancją
i masowym śnięciu ryb, zaleca się unikanie wchodzenia do wody, wędkowania na Odrze i absolutnie nie konsumowania złowionych ryb.                      
Prosimy o ograniczenie dostępu zwierząt domowych do rzeki.
Obecnie sprawę bada WIOŚ oraz RZGW Wrocław.
O wynikach będziemy informować.
 
Koło PZW w Bojadłach                Koło PZW w Klenicy                 Wójt Gminy Bojadła
1 2 3 4 5 6 ... 12